Vrijwilligerswerk

Reclassering Nederland werkt met vrijwilligers die in het buitenland gedetineerde Nederlanders ter plaatse bezoeken en ondersteunen. Ook werken we met vrijwilligers bij COSA, een succesvolle methode om er voor te zorgen dat zedendaders niet opnieuw in de fout gaan.

Vrijwilligers voor buitenlandse gedetineerden
Er is altijd behoefte aan meer vrijwilligers. Vooral aan in het buitenland wonende Nederlandstalige vrijwilligers die bereid zijn om gedetineerden te bezoeken in de gevangenis. Meer informatie over vrijwilliger worden voor bureau buitenland vindt u hier.

Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid (COSA)
COSA is een methode om daders van zedenmisdrijven veilig te laten terugkeren in de maatschappij. COSA staat voor ‘Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid’. Doel van de methode is om te voorkomen dat zedendaders nieuwe slachtoffers maken. Het idee is dat een cirkel van drie tot vijf vrijwilligers de zedendader bij dagelijkse bezigheden bijstaat. Zo wordt voorkomen dat deze in een sociaal isolement raakt en daarmee opnieuw de fout in gaat. Met de inzet van vrijwilligers wordt de kans op recidive dus aanzienlijk verkleind. Als COSA vrijwilliger levert u zo een actieve bijdrage aan een veiliger samenleving. 

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden als COSA-vrijwilliger? Vul dan dit formulier in.