Forensisch psychiatrisch toezicht

Met forensisch psychiatrisch toezicht geeft de reclassering samen met forensisch behandelaars vorm aan de geleidelijke terugkeer van tbs'ers in de samenleving. Zowel bij de behandeling, begeleiding als toezicht van tbs'ers werkt de reclassering samen met het forensisch psychiatrisch centrum of tbs-kliniek. 

Terugkeer van tbs'ers

Tbs staat voor ‘ter beschikking stelling'. Het is een maatregel die een rechter, naast een gevangenisstraf, kan opleggen aan een dader van een zwaar misdrijf. Het misdrijf kan de dader niet volledig aangerekend worden, doordat hij lijdt aan een psychiatrische of persoonlijkheidsstoornis. De dader is dan (deels) 'ontoerekeningsvatbaar'. Daardoor is de kans op herhaling groot. Doel van een tbs is om de samenleving te beschermen en de stoornis te behandelen. Voorkomen dat mensen opnieuw een delict plegen, staat voorop.

Forensisch psychiatrisch toezicht

Forensisch psychiatrisch toezicht is een intensieve samenwerking tussen de forensische behandelklinieken en de reclassering bij de uitstroom van tbs'ers. Dat doen we vanaf de periode van opbouw van vrijheden tot en met de voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging.

Wij controleren of de cliënt de opgelegde voorwaarden nakomt. Ook signaleren we een dreigende overtreding en stimuleren en motiveren we mensen met een tbs om zich aan de voorwaarden te houden. Daarnaast begeleiden we hen bij de opbouw van een leven zonder criminaliteit. Denk aan huisvesting, financiën, contacten, werk en een zinvolle dagbesteding.

Samenspel tussen forensische kliniek en reclassering

Bij forensisch psychiatrisch toezicht worden de taken en verantwoordelijkheden tussen de beide partijen geleidelijk overgedragen. De reclassering komt in beeld tijdens de eindfase van de behandeling, de zogeheten resocialisatiefase. De forensische behandelkliniek blijft betrokken tijdens de uitstroom en draagt de verantwoordelijkheid geleidelijk over, waardoor de forensisch psychiatrische expertise geborgd blijft.

Rapportages tbs-trajecten

De reclassering adviseert forensische behandelklinieken en de rechterlijke macht over tbs-trajecten. Bijvoorbeeld over de voorwaarden voor het verlenen van een eventueel proefverlof of een eventuele voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging.

Wat is het recidiverisico? Wat is er nodig om de eventuele risico’s te beperken? Die vragen staan in ons advies voorop. Bij een proefverlof of voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging informeert de reclassering justitie door voortgangsrapportages.

De reclassering begeleidt jaarlijks circa 960 tbs'ers bij hun terugkeer in de samenleving. Gemiddeld duurt zo'n toezicht 22 maanden.