Gemeenten

Nazorg van ex-gedetineerden, omgaan met mensen met complexe problematiek en kennis van mensen met crimineel gedrag en de op- en afbouw van criminele carrières. Het is expertise van Reclassering Nederland waar gemeenten sinds de decentralisaties steeds meer gebruik van maken. Samen werken we aan een veilige gemeente.

Lokale veiligheid 

Lokale veiligheid is een belangrijk thema voor gemeenten. Ook hebben zij de regie binnen het Veiligheidshuis. Reclassering Nederland ondersteunt gemeenten op verschillende manieren bij lokale veiligheid. Basisvoorwaarden voor een delictvrij leven zijn wonen, werk en inkomen. Daarom wil de reclassering in samenwerking met partners in het sociale domein de problemen van delictplegers en/of overlastgevers duurzaam oplossen.

Gemeenten kennen ons goed als het gaat om burgers die onder toezicht staan of uit de gevangenis komen. We werken ook samen rond thema's als: hoe voorkom je maatschappelijke onrust als een dader van een zeden- of geweldsdelict terugkeert? Hoe zorg je ervoor dat jongvolwassenen op het randje van criminaliteit niet (verder) afglijden? Wat is er nodig voor een goede aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? En hoe pak je radicalisering aan? Hoe zorg je voor een veilige wijk?

Burgers onder toezicht

Als burgers onder toezicht staan bij de reclassering werken we zoveel mogelijk samen met gemeenten en netwerkorganisaties. Wij kennen onze cliënten goed en weten wat nodig is om crimineel gedrag te voorkomen. Ook als het toezicht is afgelopen, adviseren we de gemeente. 

Keert een veroordeelde terug uit de gevangenis? Dan volgt vaak een samenwerking met de gemeente. Heeft de persoon woning en werk? Zijn er slachtoffers die in de buurt wonen? Meestal is de reclassering al met deze persoon aan de slag, bijvoorbeeld in een Penitentiair Programma. Zeker als het gaat om zwaardere delinquenten met bijvoorbeeld een tbs-maatregel is er sprake van een intensief samenspel tussen de gemeente, forensische kliniek en de reclassering.

De burgemeester krijgt via de Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen vooraf een bericht over de terugkeer van een zwaardere delinquent. We adviseren de gemeente dan wat nodig is om maatschappelijke onrust te voorkomen en wat daarvoor de voorwaarden zijn. Denk aan een justitiële maatregel als een gebiedsverbod of -gebod. Of een bestuurlijke maatregel als een tijdelijk huisverbod.  

Meer informatie?

Lees verder in dit menu over hoe wij gemeenten ondersteunen bij lokale veiligheid.