Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in de samenleving. Gemeenten kunnen de reclassering inzetten om daders van huiselijk geweld te begeleiden. Bijvoorbeeld bij een tijdelijk huisverbod.

Wet tijdelijk huisverbod

Sinds 1 januari 2009 kunnen burgemeesters een huisverbod opleggen aan plegers van huiselijk geweld. Dit is geregeld in de Wet tijdelijk huisverbod. Reclassering Nederland helpt gemeenten bij de uitvoering van deze wet. We adviseren over het opleggen van het huisverbod, evenals de haalbaarheid en invulling ervan. Dat doen wij alleen als een gemeente ons hiervoor een opdracht verstrekt. 

Daderaanpak

Gemeenten kunnen ons vragen om de daderaanpak te coördineren. Dan adviseren wij op basis van een risicotaxatie over de invulling van een tijdelijk huisverbod. Is een training Partnergeweld (BORG) of behandeling nodig? Aan welke afspraken moet de dader zich houden? Wat voor soort toezicht is noodzakelijk?

De reclasseringswerker betrekt daarbij hulpverleners, familie en vrienden om samen afspraken te maken. Door deze aanpak proberen we de vicieuze cirkel van geweld in het gezin te doorbreken en nieuwe slachtoffers te voorkomen. Vaak zoeken we dan overleg met Veilig Thuis. Samen bespreken we welke aanpak nodig is.

Lees hier meer over onze aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Spreekuur Huiselijk geweld in Oost-Nederland

In Oost-Nederland worden huiselijk geweld-zaken sinds 2017 bij binnenkomst meteen op een huiselijk geweld spreekuur ingepland. Verdachten van huiselijk geweld komen in Oost-Nederland binnen twee weken na aanhouding op het spreekuur Huiselijk Geweld van de reclassering. Daarbij werken we nauw samen met onze ketenpartners op ZSM. Het spreekuur levert voor alle partijen winst op, omdat er meteen actie wordt ondernomen om het geweld te stoppen. > Lees meer

04:06

Spreekuur Huiselijk geweld door Reclassering Nederland