Aanpak radicalisering

Gemeenten doen steeds vaker een beroep op de expertise van de reclassering als het gaat om radicaliserende burgers. Reclassering Nederland heeft in 2012 hiervoor een gespecialiseerd team opgericht, het TER-team. TER staat voor Terrorisme, Extremisme en Radicalisering.

Met het TER-team dragen wij bij aan het bestrijden van radicalisering en jihadisme. Voorkomen van radicalisering en beïnvloeden van het gedrag van geradicaliseerde personen is de kern van onze aanpak.

Team TER bestaat uit circa 15 gespecialiseerde reclasseringswerkers uit alle regio's. Zij zijn verantwoordelijk voor de reclasseringstaken bij deze doelgroep en zijn extra getraind om bijvoorbeeld in gesprek te gaan over ideologie.

In een gedwongen of vrijwillig kader

Het TER-team houdt zich bezig met de advisering over en het toezicht op cliënten die verdacht worden of veroordeeld zijn voor het plegen of voorbereiden van terroristische misdrijven. Dit gebeurt dan in een gedwongen, juridisch kader.

Ook gemeenten kunnen ons inzetten als zij zich zorgen maken over (radicaliserende) burgers. Daarvoor kunnen zij bijvoorbeeld een vrijwillig toezicht bij ons inkopen. Lees hier meer over onze aanpak van radicaliserende en geradicaliseerde daders en verdachten.