Werkstraflocatie worden

Reclassering Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van werkstraffen. Meestal voeren werkgestraften hun werkstraf uit bij maatschappelijke organisaties. Werkgestraften gaan regelmatig ook aan de slag bij bedrijven en gemeenten. Interesse om werkgestraften te plaatsen binnen uw gemeente of organisatie? Lees dan verder.

Een werkstraf is een straf waarbij de rechter of het Openbaar Ministerie iemand verplicht een aantal uren zinvol en onbetaald werk te verrichten. Meestal werken werkgestraften voor non-profitorganisaties, zoals ziekenhuizen en bejaardenhuizen. Of voor Staatsbosbeheer, bijvoorbeeld in de plantsoenendienst. 

Perspectief

Ook gemeenten en bedrijven kunnen een projectplaats zijn voor werkgestraften. De werkgestrafte doet binnen uw organisatie dan niet alleen iets zinvols terug voor de samenleving. Ook krijgen zij door de werkstraf regelmatig weer perspectief. Zo kan de werkstraf een eerste stap naar een reguliere baan zijn. Werkgestraften zonder baan doen werkritme op en leren werknemersvaardigheden.

Werkstraflocatie worden

Hoe word je als organisatie een 'werkstraflocatie'? Daarvoor kunt u een afspraak met ons maken. Wij gaan dan in gesprek over de mogelijkheden om werkgestraften binnen uw organisatie te plaatsen. Bent u na dit gesprek positief dan bekijken we of uw organisatie geschikt is als werkstraflocatie. Voldoet uw organisatie aan de wettelijke criteria (zie verder), dan wordt deze een officiële projectplaats voor werkgestraften.

Interesse?
Bespreek samen met Reclassering Nederland uw wensen en mogelijkheden. Neem daarvoor contact op met een reclasseringslocatie bij u in de buurt en vraag naar de projectbeheerder van de werkstrafunit of gebruik het aanmeldformulier.

Een werkgestrafte plaatsen

Hoe gaat het plaatsen van een werkgestrafte in zijn werk? Op basis van beschikbare informatie en een eerste gesprek met de werkgestrafte bekijkt Reclassering Nederland op welke projectplaats een werkgestrafte de beste kans van slagen heeft.  Wij kijken naar de motivatie en mogelijkheden van de werkgestrafte en die van het project. Willen wij een werkgestrafte bij u plaatsen, dan nemen wij contact op en maken we afspraken over de eerste werkdag.

Bedrijven of instellingen krijgen niet betaald voor het plaatsen van werkgestraften. Daar staat tegenover dat ze de werkgestrafte ook niet hoeven te betalen voor het werk dat hij of zij verricht.

Na de kennismaking

Mocht u na de eerste kennismaking of na de eerste werkdag toch niet willen dat de werkgestrafte bij u aan het werk gaat of blijft, dan kunt u dit kenbaar maken en zoeken wij een ander project. Als er sprake is van een match, dan gaat de werkgestrafte aan de slag bij uw organisatie. Gedurende de uitvoering van de werkstraf zal Reclassering Nederland regelmatig contact opnemen of langskomen om te kijken hoe de werkstraf verloopt. Ook zijn wij uiteraard goed bereikbaar voor vragen of bij calamiteiten.

Verantwoordelijk voor de begeleiding van werkgestraften

Als organisatie bent u verantwoordelijk voor de begeleiding van de werkgestrafte. Een nauwkeurige registratie van de gemaakte uren hoort daarbij. Reclassering Nederland controleert periodiek of de werkstraf conform afspraak wordt uitgevoerd. 

De werkgestrafte is door Reclassering Nederland verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en ongevallen. Mocht er een ongeval plaatsvinden dan is uw bedrijf of instelling niet aansprakelijk, mits de werkzaamheden zijn verricht volgens de regels van de Arbowet.

Wettelijke criteria voor werkstrafprojecten

Als u interesse heeft om te werken met werkgestraften, dan toetsen wij of uw organisatie of het project aan de (wettelijke) criteria voor werkstrafprojecten voldoet.

Zo mag er geen sprake zijn van het bezetten van arbeidsplaatsen in de reguliere arbeidsmarkt. Ook moet het werk zoveel mogelijk een publiek doel dienen en zinvol zijn. Een contactpersoon die ter plaatse verantwoordelijk is voor de gang van zaken rond het verrichten van de taakstraf, is een andere voorwaarde. Daarnaast kunnen wij om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen. 

Voldoet u aan alle criteria? Dan dragen wij u voor bij het Ministerie voor Justitie en Veilighied Na instemming bent u officieel projectplaats voor de uitvoering van werkstraffen. De samenwerkingsafspraken leggen we vast in een overeenkomst. 

Meer informatie

Bespreek samen met Reclassering Nederland uw wensen en mogelijkheden. Neem daarvoor contact op met een reclasseringslocatie bij u in de buurt en vraag naar de projectbeheerder van de werkstrafunit of gebruik het aanmeldformulier.

03:09

Ons werkstrafproject in Bergen op Zoom: de RK begraafplaats